LEES! Het Boekenfestival 2022 gaat dan toch niet door

Easyfairs als beursorganisator kondigt - met bijzonder veel spijt - aan dat LEES! Het Boekenfestival dit jaar niet zal plaatsvinden. Hierdoor kan de meer dan 80 jarige traditie van de Boekenbeurs in Antwerpen niet worden verdergezet. Dit ondanks de volle steun van de belangrijke stakeholders, zoals de Vlaamse overheid, Literatuur Vlaanderen, Stad Antwerpen, sectororganisatie Boekhandels Vlaanderen, Vlaamse Auteurs Vereniging en alle andere leden verenigd in het BoekenOverleg.  Easyfairs stelt vast dat, door de verdeeldheid binnen het Vlaamse boekenvak, het onmogelijk blijkt om een voldoende groot, kwalitatief en gevarieerd boekenaanbod samen te brengen voor de editie van 2022 in Antwerp Expo. Dit, ondanks de enorme inspanningen van de Stad, alle investeringen vanwege Easyfairs én de overgrote meerderheid van de leden van het boekenvak. Dit is des te jammer omwille van de geslaagde pocketeditie van LEES! in november 2021 en de wens van zowel Easyfairs, de Stad Antwerpen en zo goed als alle andere actoren van het boekenvak, om de traditie van een jaarlijks vernieuwend boekenevent tijdens de herfstvakantie in Antwerp Expo verder te zetten. Easyfairs wenst uitdrukkelijk alle stakeholders & partners die hun samenwerking aan LEES! bevestigden, te bedanken voor hun inzet en vertrouwen. Easy Fairs hoopt dat de boekensector in Vlaanderen zich opnieuw kan verenigen rond een toekomstgericht, verbindend en breed gedragen boekenfestival op maat van de (nieuwe) auteur en de (nieuwe) lezer. Easyfairs als organisator en Antwerp Expo als host blijven uitdrukkelijk bereid om eventuele nieuwe initiatieven rond de promotie van het boek én de leesbevordering in het algemeen te verwelkomen.

Decreet vervangende (specifieke) eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs Steinerscholen

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over vervangende (specifieke) eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw. Op basis van de positieve adviezen van een commissie van deskundigen en van de onderwijsinspectie besliste de Vlaamse Regering dat de vervangende onderwijsdoelen gelijkwaardig zijn aan de onderwijsdoelen opgenomen in het decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 11 mei 2022. 

Commissie voor Cultuur bespreekt toestand Vlaams boekenlandschap met minister Jan Jambon

Boek.be, de organisator van de Boekenbeurs ging vorig jaar failliet. Daardoor kon de jaarlijkse Antwerpse  Boekenbeurs niet meer doorgaan. In het najaar van 2021 vonden er wel twee alternatieve boekenbeurzen plaats: LEES! in Antwerpen en Boektopia in Kortrijk. Recent raakte ook bekend dat LEES! het nieuwe volwaardige alternatief voor de Boekenbeurs zal worden. Hoe staat minister Jan Jambon hiertegenover? Zal hij dit initiatief ondersteunen? Hoe wil hij de Boekenweek een breder draagvlak geven in Vlaanderen? Dat lichtte hij toe in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media op donderdag 6 mei

Hervorming van het kunstenaarsstatuut

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de hervorming van het kunstenaarsstatuut. Klik hier

Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt

De Parlementaire procedure inzake de omzetting van de Europese auteursrichtlijn  naar Belgisch Recht is van start gegaan. U kunt het omzettingsontwerp terugvinden op de website van de Kamer.