Vervangende (specifieke) eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs Steinerscholen

Op basis van de adviezen van een commissie van deskundigen en van de onderwijsinspectie besliste de Vlaamse Regering op 10 december 2021 dat de vervangende onderwijsdoelen van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw niet gelijkwaardig zijn aan de onderwijsdoelen uit het decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Om de continuïteit en eigenheid van het Steineronderwijs te waarborgen, kreeg de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw de mogelijkheid om het aanvraagdossier bij te werken. De Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw diende op 31 januari 2022 een herwerkt aanvraagdossier in. Op basis van de positieve adviezen van een commissie van deskundigen en van de onderwijsinspectie beslist de Vlaamse Regering nu dat de vervangende onderwijsdoelen gelijkwaardig zijn aan de onderwijsdoelen opgenomen in het decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Het ontwerpdecreet over vervangende (specifieke) eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw, wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt – tweede lezing

Op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne keurde de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt. Op 4 juni 2021 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt goed.  Voor meer info: klik hier

Publicatie van de essentiële beleidslijnen over wetenschap, technologie en innovatie

Met de Engelstalige publicatie ‘STI in Flanders’ vindt u sinds enkele jaren een totaaloverzicht van de essentiële beleidslijnen over wetenschap, technologie en innovatie, inclusief de belangrijkste indicatoren en cijfers in Vlaanderen. De publicatie biedt zo een helikopterzicht op het Vlaams innovatie eco-systeem in een internationaal vergelijkende context en is een ideale publicatie voor internationale fora: klik hier

Oekraïnecrisis en onderwijs

Het beleidsdomein Onderwijs werkt volop aan een plan van aanpak om de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne in onderwijs kwalitatief te kunnen opvangen. De Vlaamse minister van Onderwijs zal daarvoor ook extra mensen en middelen vragen aan de Vlaamse Regering: klik hier

Publicatie Data Act: nieuwe regelgeving gegevensbeheer

De regegeving zal consumenten en bedrijven meer controle geven over hoe data, mag worden gebruikt: klik hier.