Erkenning en actualisering onderwijskwalificaties secundair onderwijs: wijzigingsbesluit

In het secundair onderwijs zijn 'onderwijskwalificaties' structuuronderdelen die, naargelang van de finaliteit, uit eindtermen, specifieke eindtermen, beroepskwalificaties en/of deelkwalificaties zijn samengesteld en leiden tot een studiebewijs niveau 2, 3 of 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Onderwijsverstrekkers of derden kunnen een aanvraag indienen tot erkenning of tot actualisatie van een onderwijskwalificatie. De Vlaamse Regering erkent nu, na advies van de Raad van State, definitief drie nieuwe onderwijskwalificaties en actualiseert één onderwijskwalificatie die al in de matrix secundair onderwijs is opgenomen.

Commissie van Wijzen zal zich over mogelijke hervormingen in het onderwijs buigen

De Vlaamse regering heeft een Commissie van Wijzen aangeduid die oplossingen moet zoeken voor problemen in het onderwijs, zoals het lerarentekort. Lees bericht van VRT Nieuws.

Erkenning en actualisering onderwijskwalificaties secundair onderwijs: wijzigingsbesluit

In het secundair onderwijs zijn 'onderwijskwalificaties' structuuronderdelen die, naargelang van de finaliteit, uit eindtermen, specifieke eindtermen, beroepskwalificaties en/of deelkwalificaties zijn samengesteld en leiden tot een studiebewijs niveau 2, 3 of 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Onderwijsverstrekkers of derden kunnen een aanvraag indienen tot erkenning of tot actualisatie van een onderwijskwalificatie. De Vlaamse Regering erkent nu principieel drie nieuwe onderwijskwalificaties en actualiseert één onderwijskwalificatie die al in de matrix secundair onderwijs is opgenomen. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

13 speerpunten en een onafhankelijk kenniscentrum voor meer onderwijskwaliteit

De dalende leerprestaties van Vlaamse leerlingen in internationaal onderzoek zoals PISA en TIMSS leidden in maart 2020 tot de oprichting van de commissie Beter Onderwijs. 7 academici en 7 leraren schreven onder voorzitter Philip Brinckman een rapport met adviezen en speerpunten om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het onderwijsveld gaat nu aan de slag met 13 aanbevelingen om in de komende jaren te realiseren en kondigt alvast de realisatie aan van één van de meest cruciale aanbevelingen: de oprichting van een onafhankelijk kenniscentrum 'Leerpunt' onder leiding van Pedro De Bruyckere. Dit kenniscentrum wil waardevolle inzichten uit de wetenschap en effectieve lesmethodes vertalen en verspreiden naar de klasvloer. Lees de communicatie van Onderwijs Vlaanderen. 

‘Kwaliteitsalliantie’ legt de lat hoger voor lesmateriaal

 

Voor het eerst bundelen de aanbieders en de gebruikers van lesmateriaal de krachten om te zorgen voor meer onderwijskwaliteit. Tot nu toe bestonden er geen duidelijke kwaliteitscriteria voor de vele verschillende leermiddelen die gebruikt worden in onze klassen. De educatieve uitgeverijen, de onderwijsverstrekkers en een reeks andere partners verenigen zich nu in een ‘Kwaliteitsalliantie’. De leden van die Kwaliteitsalliantie zijn het eens over kwaliteitscriteria waar lesmateriaal aan afgetoetst kan worden. Ze willen ook meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven aan de leerkracht in de klas. Dit betekent dat er doordachter en soberder omgegaan zal worden met invulboeken. “Er is bij ouders én bij leerkrachten steeds meer bezorgdheid over sommige leermiddelen”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. “Alle partners verenigen zich nu voor het eerst in een ‘Kwaliteitsalliantie’ die de lat hoger wil leggen. Klik  voor vervolg. ‘Kwaliteitsalliantie’ legt de lat hoger voor lesmateriaal