COVID-19: steunmaatregelen voor auteurs

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed betreffende de steunmaatregelen voor bepaalde auteurs en artiesten in het kader van de COVID-19-pandemie.
De wet van 4 juli 2021 werd goedgekeurd om het verlies aan inkomsten voor bepaalde categorieën auteurs en artiesten omwille van de COVID-19-pandemie te compenseren. Deze wet voorziet in een steunmaatregel om dit inkomstenverlies gedeeltelijk te compenseren. Hiertoe werd een bedrag van 19 107 088 euro uitgetrokken. De beheersvennootschappen en collectieve beheersorganisaties van de auteurs en artiesten die het meest getroffen werden door de COVID-19-pandemie werden aangeduid om dit bedrag te verdelen, zowel onder hun leden als onder hun niet-leden: SABAM, PlayRight, SACD, SCAM et De Auteurs.
Er is echter gebleken dat een deel van het bedrag niet aan de begunstigden kon worden uitbetaald. Het resterende bedrag is 7 876 655,60 euro. De reden hiervoor is dat krachtens de wet van 4 juli 2021 slechts 70% van het inkomensverlies werd terugbetaald, alleen de bedragen van meer dan 150 euro in aanmerking werden genomen en een plafond van 10 000 euro per referentiejaar werd vastgesteld. De reden voor deze beperkingen is dat het totale verlies geleden in 2020 en vooral in 2021 nog niet volledig bekend was op het moment dat deze criteria werden vastgesteld.
Het voorontwerp van wet voorziet derhalve in een aanpassing van de steunmaatregelen voor auteurs en artiesten die door de COVID-19-pandemie zijn getroffen.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Onderwijsdecreet 32

Na adviezen van de VLOR, de SERV, en na onderhandelingen met de sociale partners, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van onderwijsdecreet XXXII. Het decreet bevat bepalingen die een aantal bestaande niveau- en themadecreten over onderwijs wijzigen, om deze decreten aan te vullen, te verbeteren en te vereenvoudigen. Over dit voorontwerp van onderwijsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

O&O opdracht “Essentiële kenmerken van kwaliteitsvolle leermiddelen in het Vlaamse onderwijs: identificatie en praktijkgerichte vertaling”

De minister lanceert een O&O opdracht "“Essentiële kenmerken van kwaliteitsvolle leermiddelen in het Vlaamse onderwijs: identificatie en praktijkgerichte vertaling". De deadline om in te dienen is vrijdag 25 maart 2022 om 12.00 uur via mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. in kopie. Voor meer info: klik hier

Subsidie AI-plan onderzoeksluik

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse regering het ‘Vlaams beleidsplan voor Artificiële Intelligentie’ goed. Dat bestaat uit drie complementaire delen: uitvoeren en strategisch basisonderzoek; focus op de implementatie van AI-toepassingen in het bedrijfsleven; en een sterk flankerend beleid waarin gewerkt wordt aan opleidingsnoden, ethische uitdagingen en outreach naar het brede publiek. De Vlaamse Regering kent nu een subsidie toe aan het onderzoeksprogramma Artificiële Intelligentie van 12,185 miljoen euro, voor de werkingsperiode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Organisatie secundair onderwijs

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit over de organisatie van het secundair onderwijs. Het besluit kadert in de modernisering van het secundair onderwijs, en omvat de essentiële maatregelen rond toelating, evaluatie en studiebekrachtiging voor de 2de en 3de graad. Op die manier komt er een uniformer en transparanter kader voor zowel het voltijds gewoon secundair onderwijs als het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvormen 3 en 4, voor zowel duale als niet-duale structuuronderdelen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs zal het onderwijsveld informeren over de inhoud van dit besluit.