PISA-resultaten 2022 werden bekendgemaakt op 5 december 2023.

De bekendmaking van de Vlaamse resultaten van PISA 2022 vond plaats op 5 december 2023. Voor meer info: Klik door.

Working in the Arts: verbeterde sociale bescherming voor kunstwerkers vanaf januari 2024.

Op 4 december stelde Minister Frank Vandenbroucke, samen met het Working in the Arts-team van de FOD Sociale Zekerheid, de nieuwe Kunstwerkcommissie voor tijdens een gevarieerd event in de KVS in Brussel. De commissie hield er een eerste officiële werkvergadering. Vervolgens interviewde Michaël Pas de minister over het vernieuwde statuut van kunstwerkers en de verbeterde sociale bescherming die daar het gevolg van is. Ook de nieuwe amateurkunstenvergoeding werd voorgesteld. Een artistieke act en een netwerkmoment rondden de avond af.

Digitale vaardigheden en digitaal onderwijs: klaar voor het digitale tijdperk

De Europese Raad heeft een reeks aanbevelingen aangenomen over de succesfactoren voor succesvol digitaal onderwijs en digitale opleiding, en over het verbeteren van het aanbod van digitale vaardigheden en competenties in onderwijs en opleiding.

Met dit pakket gaat de Raad in op de noodzaak om het onderwijs klaar te stomen voor een echte digitale transformatie en bij de tijd te blijven, en tegelijkertijd de vaardigheden en competenties te verschaffen die in deze nieuwe realiteit noodzakelijk zijn en zullen zijn.

Organisatie Vlaamse toetsen

Na onderhandelingen met de sociale partners, en na advies van de VTC en van de GBA, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed over de organisatie van de Vlaamse toetsen. De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands (begrijpend lezen, schrijven, grammatica) en wiskunde. Het besluit regelt een aantal organisatorische zaken nodig voor het goede verloop van de Vlaamse toetsen en voor de uitoefening van het recht op inzage. De toetsen worden op een zo gestandaardiseerd mogelijke manier afgenomen om de validiteit van de resultaten te garanderen. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Vastlegging opleidingsprofielen buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3

Vanaf 1 september 2023 gaat de modernisering van start in de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3. De inhouden van de opleidingen in de kwalificatiefase zijn vastgelegd in een nieuw format van opleidingsprofiel. Vanaf 1 september 2021 startte de modernisering in de opleidingsfase. De inhouden voor de opleidingsfase werden vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. De Vlaamse Regering past nu, na advies van de Raad van State, definitief ook het format van de opleidingsprofielen voor de opleidingsfase aan en past de inhouden van de respectievelijke opleidingen van de opleidingsfase ook aan aan de inhouden van de kwalificatiefase. Het besluit vervangt het oorspronkelijke besluit van 2 juli 2021. Vanaf 1 september 2023 zullen de scholen met het vernieuwde format en de aangepaste inhouden aan de slag gaan.