BTW op boeken op agenda Europa

Europese Raad bereikt politiek akkoord over hervorming btw-tarieven - Alle lidstaten kunnen de laagste beschikbare tarieven toepassen op boeken en tijdschriften

De uitgevers zijn verheugd met de algemene oriëntatie die de Raad (Ecofin) op 07/12/2021 heeft bereikt over het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft, waarin eens te meer wordt erkend dat boeken en tijdschriften de gunstigste fiscale behandeling verdienen, gelet op hun sociale, culturele en economische waarde en hun bijdrage aan het onderwijs en democratie.

Het akkoord van de Raad handhaaft niet alleen boeken en tijdschriften op de lijst van goederen waarop verlaagde tarieven kunnen worden toegepast, maar maakt ze ook apart deel uit van de kleinere groep goederen en diensten waarop sterk verlaagde of nultarieven kunnen worden toegepast. Ook krijgen alle lidstaten de volledige vrijheid om te kiezen welke tarieven zij toepassen, waardoor een einde wordt gemaakt aan de huidige ongelijkheid, waarbij alleen bepaalde landen gebruik kunnen maken van de sterk verlaagde tarieven en het nultarief.

Financieringsgids 2021-2027 Europa cultuur en creatieve sectoren

De Europese Commissie heeft een nieuwe interactieve EU-financieringsgids gepubliceerd. Klik hier.

Monitoring Open Access in Nederland

In Nederland werd tussen de Nederlandse universiteiten en de overheid afgesproken de open access publicaties te monitoren.  Voor de percentages 2016-2020: klik hier

Minister Crevits wordt bevraagd over open access beleid Vlaanderen

De Vlaamse Regering en de minister trekken de kaart van Open Science. Het regeerakkoord geeft dan ook aan: “Wetenschappelijk onderzoek, gefinancierd met publieke middelen, dient zo snel mogelijk publiek toegankelijk te worden, volgens het principe  ‘zo open als het kan, zo gesloten als nodig’.”  Op initiatief van de minister werd daarom het Vlaams beleidsplan Open Science en de oprichting Open Science Board door de Vlaamse Regering goedgekeurd.  Vlaams Parlementslid Brecht Warnez stelde aan de Minister volgende vragen over het thema in het Vlaamse Parlement. 
1. Op welke manier wil de minister open access in Vlaanderen verder stimuleren? Welke initiatieven zal ze ter zake nemen?
2. Hoe kijkt de minister naar initiatieven als Plan S? Vindt ze het opportuun dat initiatieven als Plan S door bv. het FWO ondertekend worden? Of ziet ze meer mogelijkheden in een eigen Vlaams alternatief (bv. een Vlaamse right retention obligation)? De antwoorden van de Minister vindt u hier

Europese Raad neemt aanbeveling aan over blended leren

De Europese Raad (Europese Ministers van Onderwijs) heeft een aanbeveling aangenomen over "blended leren", een manier om te komen tot hoogwaardig en inclusief basis- en middelbaar onderwijs. Met blended leren wordt bedoeld dat contactonderwijs en klassieke leermiddelen worden gecombineerd met afstandsonderwijs en digitale leermiddelen (waaronder online leren). Voor de volledige nota: klik hier