Auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt – tweede lezing

Op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne keurde de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt. Op 4 juni 2021 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt goed.  Voor meer info: klik hier

Publicatie van de essentiële beleidslijnen over wetenschap, technologie en innovatie

Met de Engelstalige publicatie ‘STI in Flanders’ vindt u sinds enkele jaren een totaaloverzicht van de essentiële beleidslijnen over wetenschap, technologie en innovatie, inclusief de belangrijkste indicatoren en cijfers in Vlaanderen. De publicatie biedt zo een helikopterzicht op het Vlaams innovatie eco-systeem in een internationaal vergelijkende context en is een ideale publicatie voor internationale fora: klik hier

Oekraïnecrisis en onderwijs

Het beleidsdomein Onderwijs werkt volop aan een plan van aanpak om de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne in onderwijs kwalitatief te kunnen opvangen. De Vlaamse minister van Onderwijs zal daarvoor ook extra mensen en middelen vragen aan de Vlaamse Regering: klik hier

Publicatie Data Act: nieuwe regelgeving gegevensbeheer

De regegeving zal consumenten en bedrijven meer controle geven over hoe data, mag worden gebruikt: klik hier.

Digitalisering en commercialisering: advies VLOR

In het kader van de Digisprong en de verdere digitalisering van het leerplichtonderwijs, nam de Vlor het initiatief een advies te formuleren over de relatie tussen onderwijs, de overheid en de EdTech-markt. Dat advies doet enkele voorstellen om van de Digisprong een kwaliteitsvolle en duurzame versterking van het leerplichtonderwijs te maken. Voor het volledige advies: klik hier