Plan Vlaamse Veerkracht in het onderwijs: Voorsprongfonds en Edusprong

De Vlaamse Regering keurt nu, na de eerste juryronde, de toekenning van projecttoelagen goed in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht (project VV112). Het Voorsprongfonds is opgericht om concrete acties te kunnen ondersteunen voor de toekomst van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Binnen het Voorsprongfonds zijn er drie speerpunten: de uitbouw van een Vlaams opleidingsportfolio dat toekomstbestendig en wendbaar is; levenslang leren binnen het hoger onderwijs verder uitbouwen; en versterkt inzetten op digitale onderwijsvormen. Voor dit project is een budget van 60 miljoen euro voorzien uit de relanceprovisie.  

In het kader van de eerste projectoproep voor het relanceplan voor het volwassenenonderwijs 'Edusprong' (project VV 19) kent de Vlaamse Regering een subsidie van maximaal 7,389 miljoen euro toe aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie, voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 augustus 2023. Dit relanceplan focust op het opvangen van de coronacrisis via een lokaal verankerd, arbeidsmarktgericht aanbod, een vernieuwing van het opleidingsaanbod, het flexibeler maken van de opleidingsmogelijkheden en het actief in de markt zetten van het aanbod. 

In 2022 wordt CB verantwoordelijk voor de levering van een deel van de online bestellingen aan klanten van The Learning Network (TLN)

CB’s dienstverlening start met de boeken en studiematerialen voor MBO-studenten. In de zomer komen daar de producten voor HBO en WO bij. klik hier

Europese Ministers van Onderwijs vergaderen over o.m. blended learning

De EU-ministers voor onderwijs, jeugdzaken, cultuur, audiovisuele media en sport zullen in Brussel vergaderen op 29/11/2021 over "blended leren", digitaal onderwijs en digitale vaardigheden, maatschappelijke ruimtes voor zinvolle jongeren­participatie, beschikbaarheid en concurrentievermogen van Europese audiovisuele en media-inhoud, en een Europees sportmodel.

Wat is de volgende stap? Lessen voor herstel van het onderwijs.

De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), de Wereldbank en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben samengewerkt aan de derde ronde van de enquête over nationale onderwijsreacties op de COVID-19-sluitingen van scholen, die door het Institute for Statistics (UIS) van de UNESCO en de OESO is gehouden onder functionarissen van de ministeries van Onderwijs: klik hier .

De toestand in het hoger onderwijs 1 jaar na de COVID-19 pandemie

De ervaring in het hoger onderwijs was duidelijk anders dan gewoonlijk voor degenen die zich tijdens de COVID-19-pandemie inschreven. Alle soorten instellingen voor hoger onderwijs zagen hun onderwijsmethoden grondig verstoord door de sluiting van hun fysieke campussen, en de crisis legde de dringende noodzaak bloot voor beleidsmakers en institutionele leiders om hun gevestigde onderwijs- en beleidsmodellen aan te passen. In dit verslag wordt gekeken naar vergelijkende statistieken die de OESO voor een aantal onderwijssystemen heeft verzameld om de ontwikkelingen in het hoger onderwijs tijdens de pandemie te volgen: klik hier .