Hervorming van het kunstenaarsstatuut: tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de hervorming van het kunstenaarsstatuut.

In het regeerakkoord werd overeengekomen dat de regering in overleg met de sector en de sociale partners het sociaal statuut voor de artiesten zou hervormen. Daarvoor werd een digitaal participatietraject ‘Working in the Arts’ (WITA) uitgewerkt. Lees verder

Plan Vlaamse Veerkracht: regels voor toekenning extra ICT-middelen 2022 DIGISPRONG voor het (buiten)gewoon secundair onderwijs en de HBO5-opleiding Verpleegkunde

In uitvoering van het project 'Digitale versnelling onderwijs' (DIGISPRONG) van het Vlaamse Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ heeft de Vlaamse Regering beslist om bijkomende ICT-middelen te voorzien aan de schoolbesturen voor ICT-toestellen voor hun leerlingen. Nu concretiseert de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief de verdeling van het voorziene budget voor de tweede schijf voor het secundair onderwijs voor de in aanmerking komende scholen en leerlingen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en de HBO5-opleiding Verpleegkunde. De schoolbesturen bepalen autonoom welk type ICT-toestel ze aankopen, huren of leasen (tablet, chromebook, laptop...) om te delen of ter beschikking te stellen van de leerlingen alsook de volgorde die de school hanteert in het ter beschikking stellen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs in functie van hun pedagogisch project. Hier wordt 112,6 miljoen euro voor voorzien.

De Kamer keurt de nieuwe auteurswet goed

 In de Kamer is het wetsontwerp over de hervormde wet over de auteursrechten goedgekeurd. Daarmee zet ons land, ruim een jaar te laat, een Europese richtlijn om in Belgisch recht. Voor de stemming, debatten en teksten: de website van de Kamer

Grondwettelijk Hof vernietigt eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs

Het Grondwettelijk Hof heeft de nieuwe eindtermen van de tweede en derde graad secundair onderwijs vernietigd, maar tot en met het schooljaar 2024-2025 blijven de nieuwe eindtermen nog van kracht. Eindtermen bepalen wat een leerling aan het einde van het schooljaar minimaal moet kennen en kunnen. Lees de info van VRT-nieuws.  Persmedeling Grondwettelijk Hof, in bijlage:  Pers_GH_16062022.pdf

LEES! Het Boekenfestival 2022 gaat dan toch niet door

Easyfairs als beursorganisator kondigt - met bijzonder veel spijt - aan dat LEES! Het Boekenfestival dit jaar niet zal plaatsvinden. Hierdoor kan de meer dan 80 jarige traditie van de Boekenbeurs in Antwerpen niet worden verdergezet. Dit ondanks de volle steun van de belangrijke stakeholders, zoals de Vlaamse overheid, Literatuur Vlaanderen, Stad Antwerpen, sectororganisatie Boekhandels Vlaanderen, Vlaamse Auteurs Vereniging en alle andere leden verenigd in het BoekenOverleg.  Easyfairs stelt vast dat, door de verdeeldheid binnen het Vlaamse boekenvak, het onmogelijk blijkt om een voldoende groot, kwalitatief en gevarieerd boekenaanbod samen te brengen voor de editie van 2022 in Antwerp Expo. Dit, ondanks de enorme inspanningen van de Stad, alle investeringen vanwege Easyfairs én de overgrote meerderheid van de leden van het boekenvak. Dit is des te jammer omwille van de geslaagde pocketeditie van LEES! in november 2021 en de wens van zowel Easyfairs, de Stad Antwerpen en zo goed als alle andere actoren van het boekenvak, om de traditie van een jaarlijks vernieuwend boekenevent tijdens de herfstvakantie in Antwerp Expo verder te zetten. Easyfairs wenst uitdrukkelijk alle stakeholders & partners die hun samenwerking aan LEES! bevestigden, te bedanken voor hun inzet en vertrouwen. Easy Fairs hoopt dat de boekensector in Vlaanderen zich opnieuw kan verenigen rond een toekomstgericht, verbindend en breed gedragen boekenfestival op maat van de (nieuwe) auteur en de (nieuwe) lezer. Easyfairs als organisator en Antwerp Expo als host blijven uitdrukkelijk bereid om eventuele nieuwe initiatieven rond de promotie van het boek én de leesbevordering in het algemeen te verwelkomen.