Europese Ministers van Onderwijs vergaderen over o.m. blended learning

De EU-ministers voor onderwijs, jeugdzaken, cultuur, audiovisuele media en sport zullen in Brussel vergaderen op 29/11/2021 over "blended leren", digitaal onderwijs en digitale vaardigheden, maatschappelijke ruimtes voor zinvolle jongeren­participatie, beschikbaarheid en concurrentievermogen van Europese audiovisuele en media-inhoud, en een Europees sportmodel.

Wat is de volgende stap? Lessen voor herstel van het onderwijs.

De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), de Wereldbank en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben samengewerkt aan de derde ronde van de enquête over nationale onderwijsreacties op de COVID-19-sluitingen van scholen, die door het Institute for Statistics (UIS) van de UNESCO en de OESO is gehouden onder functionarissen van de ministeries van Onderwijs: klik hier .

De toestand in het hoger onderwijs 1 jaar na de COVID-19 pandemie

De ervaring in het hoger onderwijs was duidelijk anders dan gewoonlijk voor degenen die zich tijdens de COVID-19-pandemie inschreven. Alle soorten instellingen voor hoger onderwijs zagen hun onderwijsmethoden grondig verstoord door de sluiting van hun fysieke campussen, en de crisis legde de dringende noodzaak bloot voor beleidsmakers en institutionele leiders om hun gevestigde onderwijs- en beleidsmodellen aan te passen. In dit verslag wordt gekeken naar vergelijkende statistieken die de OESO voor een aantal onderwijssystemen heeft verzameld om de ontwikkelingen in het hoger onderwijs tijdens de pandemie te volgen: klik hier .

Het leesoffensief: ook opdrachten voor educatieve uitgevers

Het leesoffensief moet er voor zorgen dat Vlaanderen weer aan top van leesvaardigheid kan staan.  Dit komt er op vraag van de Vlaamse regering. De educatieve uitgevers werden betrokken in het opstellen van de 50 adviezen ter leesbevordering. En  zij worden ook een aantal maal mee als trekker in de uitrol de komende jaren voorzien. Voor het volledige rapport: klik hier 

De Vlaamse Regering maakte het budget bekend op 24112021. Niet alle elementen van het basisrapport worden weerhouden. Voor de reportage van vrt hierover: klik hier

Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor privacyrisico's in het onderwijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de trends en risico’s voor de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs in kaart gebracht. Ook heeft de AP de onderwijssector aanbevelingen gegeven. Zodat onderwijsinstellingen zorgvuldig omgaan met de gevoelige gegevens van leerlingen, studenten, ouders en medewerkers. De onderwijssector heeft aangegeven zich goed te kunnen vinden in de bevindingen van de AP. De sector is inmiddels al aan de slag gegaan met de aanbevelingen. Voor meer info: klik hier