Toezicht op het open-access-beleid van Horizon 2020: eindverslag publicatie metadata

Het verslag onderzoekt, controleert en kwantificeert de naleving van de open-toegangvereisten van Horizon 2020, zowel voor publicaties als voor onderzoeksgegevens. Met een gestage toename over de jaren en een gemiddeld succespercentage van 83% open toegang voor wetenschappelijke publicaties, wijzen de belangrijkste bevindingen erop dat het leiderschap van de Europese Commissie in het open wetenschapsbeleid zijn vruchten heeft afgeworpen. De studie besluit met specifieke aanbevelingen om het toezicht op de naleving van het beleid onder Horizon Europe te verbeteren - dat een strengere en uitgebreidere reeks rechten en verplichtingen voor Open Wetenschap heeft-. klik hier

GEWU- leden leggen prioriteiten werkjaar 2021-2022 vast

Tijdens een GEWU-ledenvergadering in Wommelgem op 19 oktober werden de prioriteiten van de werking voor 2021-2022 vastgelegd. Centraal staat de verdere uitrol van de kwaliteit en de inzet van uitgevers daarbij. 

De focus ligt op vier pijlers: kwaliteit van de uitgever in het onderwijs, kwaliteit van wetenschappelijke publicaties (en het bewaken van het businessmodel), communicatie en imago en dataverzamelingen. Naast de formele opdrachten zet GEWU zich verder in op het verenigen van wetenschappelijke en educatieve uitgevers. De kracht van samen denken en handelen, ervaringsuitwisseling, aanspreekpunt voor derden en het vinden van creatieve ideeën die vanuit de vele informele contacten vanuit de ledenontmoetingen ontstaan en de ganse sector ten goede komen.

De functie "informeren en geïnformeerd worden", situeert zich verder rond de eindtermen, distributie, digitale ontwikkelingen van derden, internationale ontwikkelingen in onderwijs en auteursrecht, digitalisering, GPRC (Guaranteed Peer Reviewed Content) en de rapportages aan het gezaghebbend panel van de Vlaamse universiteiten, contracten met auteurs, softwareontwikkelingen en auteursrecht voor wetenschappelijke software, internationale ontwikkelingen in open science en open access. De leden van GEWU gaan voor een sterk en vooral een werkjaar 2021-2022, waarin verder wordt gebouwd op de kwaliteit van het uitgeven binnen onderwijs en wetenschap. Een vooraanstaande rol binnen de kennismarkt. 

Open access week Universiteit Antwerpen 25-29 oktober

Ontdek het programme open access week van de universiteit Antwerpen tussen 25 en 29 oktober: klik hier

Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidies Oproep E-leren

In het kader van project 128 'Digitale Vaardigheden' uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht, kent de Vlaamse Regering projectsubsidies toe voor de oproep E-leren voor een totaal bedrag van 7,66 miljoen euro. Deze oproep maakt deel uit van het Actieplan E-leren, dat e-leren en de digitale opleidingsmogelijkheden breed ingang wil laten vinden bij de opleidingsverstrekkers en zo ook lerenden met een digitale achterstand wil bereiken.

Vragen distributie en uitgevers 30 september Vlaams Parlement

Vraagstellingen Commissie voor Onderwijs, problematiek  levering schoolboeken, distributie, armoede en link naar kwaliteitsalliantie van  donderdag 30 september 2021.

Voor het uitgebreid verslag best doorscrollen onderaan de vraagstellingsfiches. Vragen uit fiches daar ook in opgenomen. 

klik hier