Europa stelt een Europese dataruimte voor cultureel erfgoed voor

De Europese Commissie beveelt de lidstaten aan om de digitalisering van cultureel erfgoed te versnellen, risico's te beschermen en te behouden, en het hergebruik ervan te stimuleren in domeinen zoals onderwijs, duurzaam toerisme en cultureel creatieve sectoren. voor het persbericht klik hier

Het internationale plan voor duurzaam uitgeven en veerkracht van de industrie

In Frankfurt lanceerde IPA (International Publishers Association)  het rapport "The International Sustainable Publishing and Industry Resilience Plan", of het Inspire Plan-rapport, dat cruciale bevindingen bevat over manieren om de wereldwijde solidariteit in de uitgeverijsector om te zetten in groeimogelijkheden. Meer dan 50 organisaties hebben het Inspire Charter onderschreven, en er zullen er nog veel volgen. Dit is bijzonder belangrijk voor de toekomst van onze sector, aangezien we duurzame groei proberen te creëren door middel van collectieve inspanningen. Tijdens de IPA Sustainability Summit was de boodschap duidelijk dat uitgevers wereldwijd een rol van onschatbare waarde kunnen en zullen blijven spelen bij de aanpak van duurzaamheid en klimaatverandering - de twee meest urgente uitdagingen van onze tijd. Onze rol als uitgevers is niet alleen informatief, maar omvat ook actieve bijdragen van alle schakels van de uitgeverswaardeketen. Voor het volledige rapport: klik hier

Nederland: blokkeren van websites die inbreuk maken op het auteursrecht

Nederlandse internetaanbieders en rechthebbenden, verenigd in de Federatie Auteursrechtbelangen en Stichting BREIN, hebben overeenstemming bereikt over het blokkeren van websites met content die volgens de rechter inbreuk maakt op het auteursrecht of de naburige rechten. Voor meer info: klik hier

Plan Vlaamse Veerkracht: Toekenning extra ICT-middelen onderwijs

In het kader van het relanceproject 'Vlaamse Veerkracht: extra aandacht voor meest kwetsbaren' keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief een aantal acties voor het onderwijs goed: het toekennen van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (SYNTRA); het toekennen van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in het kader van de uitvoering van het plan 'Van kwetsbaar naar weerbaar'; en de wijziging van de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs om het aantal uur kinderverzorging te verhogen.

Webinar Natuurbetrokkenheid bij jongeren in het secundair onderwijs

Natuureducatie bij kinderen tot 12 jaar is al redelijk goed ingeburgerd in Vlaanderen. In het secundair onderwijs blijkt dit echter een heikel punt: zowel bij jongeren zelf als in het brede onderwijslandschap zijn er drempels die het leren in, van en over de natuur bemoeilijken. Deze drempels en hoe ze te overwinnen zijn de focus van de studieopdracht die Duurzaam Educatiepunt heeft uitbesteed aan de Universiteit van Antwerpen.
Deze studie wordt door de onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen voorgesteld op 24 november van 13.00 tot 15:00. Voor meer info: klik hier